KV11M

Модел

Брой работни органа

Ширина

Височина

Дължина

Дискова секция

Необходима мощност

Тегло

Валяк тръбен

Актиринг

Регулиране

KV11M

11

3100

Работа -1500 \ Транспорт -1500

Работа -3660 \ Транспорт -3660

560 мм СТАНДАРТ : 460 мм и 510 мм ОПЦИЯ

110

1340

Опция

Стандарт

Ръчно

Модел

KV11M

Брой работни органа

11

Ширина

3100

Височина

Работа -1500 \ Транспорт -1500

Дължина

Работа -3660 \ Транспорт -3660

Дискова секция

560 мм СТАНДАРТ : 460 мм и 510 мм ОПЦИЯ

Необходима мощност

110

Тегло

1340

Валяк тръбен

Опция

Актиринг

Стандарт

Регулиране

Ръчно