KV9H

Модел

Брой работни органа

Ширина

Височина

Дължина

Дискова секция

Необходима мощност

Тегло

Валяк тръбен

Актиринг

Регулиране

KV9H

9

2500

Работа -1550 \ Транспорт -2250

Работа -2100 \ Транспорт -1500

X

90

620

Стандарт

X

Хидравлично

Модел

KV9H

Брой работни органа

9

Ширина

2500

Височина

Работа -1550 \ Транспорт -2250

Дължина

Работа -2100 \ Транспорт -1500

Дискова секция

X

Необходима мощност

90

Тегло

620

Валяк тръбен

Стандарт

Актиринг

X

Регулиране

Хидравлично