Среден тип 9

Модел

Брой работни органа

Работна дълбочина

Необходима мощност

Тегло

Размери

Среден тип 9

9

35/55

190/240

2250

270x440x160

Модел

Среден тип 9

Брой работни органа

9

Работна дълбочина

35/55

Необходима мощност

190/240

Тегло

2250

Размери

270x440x160